OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach UE obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, zwane RODO lub z języka angielskiego GDPR.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa zestaw informacji o tym czy i jeśli tak, to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje, natomiast więcej szczegółów o sposobie administrowania danymi znajduje się w naszej Polityce prywatności

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, który decyduje o sposobie ich wykorzystania i przetwarzania jest firma AJ STUDIO Adam Jakubiak z siedzibą w Warszawie, ul. Igańska 26 m46, operator serwisu internetowego bigbearstudio.pl (zwany dalej Administratorem).

 

Jak się z nami skontaktować w sprawie Państwa danych?

Wszelkie kwestie związane z administrowaniem i przetwarzaniem Państwa danych można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@bigbearstudio.pl lub korespondencyjnie adresując pocztę do siedziby firmy: AJ STUDIO Adam Jakubiak, ul. Igańska 26 m46, 04-083 Warszawa.

 

Skąd mamy Państwa dane?

Dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa podczas zakładania konta, składania zamówienia w bigbearstudio.pl, lub rejestracji Państwa adresu e-mail w naszej bazie odbiorców Newslettera czy też przesłania formularza zwrotu/reklamacji towaru.

 

Czy musicie Państwo podawać nam swoje dane?

Podania danych osobowych wymagamy w związku ze świadczeniem usług, które oferujemy na podstawie umów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem realizacji umowy.

 

Co oznacza przetwarzanie danych?

Przetwarzanie danych osobowych brzmi dość poważnie, jednak najprościej rzecz ujmując jest to każde działanie, które wiąże się z dowolną operacją na danych osobowych, np. zapisanie ich w bazie danych, kiedy zakładane jest konto w naszym sklepie. Przechowywanie danych w bazie też jest ich przetwarzaniem. Zatem, nawet jeśli od dłuższego czasu nie logujecie się Państwo do konta w naszym sklepie, my nie wysyłamy do Państwa żadnych wiadomości, a Państwa dane czekają w naszej bazie na ponowne użycie, wtedy, w świetle prawa, wciąż je przetwarzamy.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane, które nam Państwo powierzacie przetwarzamy w związku z:

 1. Zawarciem i wykonaniem umowy, której jesteście Państwo stroną. Wyróżniamy umowy związane ze złożeniem i realizacją zamówienia oraz umowy o świadczenie usług w postaci utworzenia i zapewnienia dostępu do konta użytkownika w bigbearstudio.pl. Bez możliwości przetwarzania Państwa danych nie moglibyśmy realizować tego rodzaju umów.

Dodatkowo, przepisy wymagają od nas przetwarzania danych do celów podatkowych i rachunkowych, w związku z wykonywaniem wyżej wymienionych umów.

 1. koniecznością realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, takich jak:
 • monitorowanie aktywności użytkowników na stronie bigbearstudio.pl w celu uzyskania danych statystycznych,
 • zapewnienie usług płatniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • prowadzenie badań strony bigbearstudio.pl w celu poprawy doświadczeń użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych usług,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów lub usług i produktów strony trzeciej.
 1. Wyrażeniem dobrowolnej zgody. Jest to sytuacja, kiedy udzielacie nam Państwo zgodny na przetwarzanie danych w konkretnym celu. Dzieje się tak najczęściej w związku z usługami marketingowymi, których dostawcą jest strona trzecia. Zawsze, kiedy chcemy użyć Państwa danych w związku ze świadczeniem usług przez naszych zaufanych partnerów pytamy Państwa o zgodę. Zgoda taka jest dobrowolna i można ją w każdej chwili wycofać.

Państwa dane przetwarzamy wyłącznie na podstawie wymienionych wyżej podstaw prawnych, zgodnych z RODO i w zgodzie z wymienionymi celami przetwarzania danych.

 

Jak długo przetwarzane będą Państwa dane?

Dane będziemy przetwarzać do czasu istnienia podstawy ich przetwarzania, czyli:

 1. w przypadku Państwa zgody na przetwarzanie danych – do momentu, jej wycofania przez Państwa,
 2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – aż do czasu jej wykonania. Oznacza to również czas, w którym można dochodzić roszczeń z tytułu wykonania umowy,
 3. w przypadku uzasadnionego interesu Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

Czy przekazujemy dane innym podmiotom? 

Państwa dane, w imieniu Administratora, przetwarzają wyznaczeni do tego pracownicy oraz wykorzystywane przez Administratora systemy zautomatyzowanego przetwarzania danych. Powierzamy je również innym podmiotom, ale tylko po wcześniejszym uzyskaniu Państwa zgody. Mogą to być na przykład podwykonawcy świadczący dla Administratora różne usługi (np., przechowywanie danych, usługi marketingowe).

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sąd, organy ścigania).

 

Pliki Cookie

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy pliki Cookie. Na bazie tej technologii możemy przechowywać dla Państwa zawartość koszyka przez określony czas, dostosowywać wyświetlane treści i zbierać anonimowe dane statystyczne o ruchu na stronie.

Pliki Cookie to niewielkie pliki zapisywane w Państwa przeglądarce internetowej. Mogą zawierać różne dane, takie jak informacja o tym, że raz odwiedziliście już Państwo naszą stronę – a właściwie, że odwiedzano ją z tej samej przeglądarki.

Innym przykładem zastosowania może być wyświetlanie komunikatu z ważną informacją, która pojawia się po wejściu na stronę. Po tym jak potwierdzicie Państwo zapoznanie się z nią, nasz system zapisze w Państwa przeglądarce plik cookie. Kiedy odwiedzicie nas ponownie ten plik będzie dla naszego sklepu informacją, że już zapoznaliście się Państwo z komunikatem i nie musimy wyświetlać go ponownie.

Technologia Cookie jest bardzo użyteczna i pomaga nam dostosować naszą stronę do Państwa potrzeb. Istnieje możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookie w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej.

 

Jakie są prawa podmiotów danych w związku z ich przetwarzaniem?

Zgodnie z postanowieniami RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 

 1. uzyskanie dostępu do swoich danych, ich sprostowanie lub uzupełnienie,
 2. żądanie od Administratora ograniczenia przetwarzania,
 3. wniesienie sprzeciwu, w tym sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego,
 4. żądanie niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych.

W tym celu wystarczy kontakt z Administratorem drogą elektroniczną lub pisemną.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon 22 531 03 00.